VanskelighetsgradFargegradering (vandring) forteller deg om hvor tung turen er, og hvilke utfordringer du kan møte underveis. 

Et godt utgangspunkt for å finne ut hvor tung turen blir, er ved å se på høydemeter. Dette forteller deg hvor mange meter du må opp fra bunn til topp, og er helt avgjørende for hvor mye svette, slit og høy puls det blir på turen. Det er vanskelig å vurdere etter hva den enkelte mener er tungt, fordi formen er ulik, men man kan ofte sammenligne med andre fjell, hvilket graderingen gjør. 

Avstand er også viktig, men de fleste turene her langs kysten er for korte til at selve avstanden gjør utslaget. 

Sist, men ikke minst, så kan de forskjellige fjellturene ha andre utfordringer. Noen kan være luftige eller er direkte utsatt. Det kan også være spesielt bratt opp, som øker vanskelighetsgraden. Klyving er nødvendig på flere av de kjente fjellene, og mange steder kan stien være ekstra tung, som i grov og løs steinur. At en tur er gradert rød/svart, betyr ikke nødvendigvis at du vil treffe på slike utfordringer, men skal man opp tusen høydemeter, så er uansett turen krevende, og den graderes etter dette. 

At en tur graderes som ekspert, betyr på ingen måte at man skal føle seg skremt fra å gå turen, men man bør være i god form, og kjenne sine begrensninger. Er man ikke vant til fjell og natur, bør man ikke legge ut på turen alene. 

Vis respekt for fjellene, og ta vare på din egen sikkerhet. Naturen er heldigvis ikke sikret, men fri og ekte, og dette krever at vi tar ansvar og tenker selv. 


FJELLVETTREGLENE (UT.no)GRØNN

Enkel. Nybegynnere - krever ingen spesielle ferdigheter. De fleste beveger seg sikkert, og turen skal kunne gjennomføres av alle.

Moderate stigninger, uten bratte eller vanskelige partier.


Under 300 høydemeter


Erfaringsmessig tidsbruk inntil 2 timer tur/retur
BLÅ

Middels. Nybegynnere og middels godt trente turgåere

Enkelt terreng som kan inneholde enkelte bratte partier, og mer krevende type sti. Kan innholde partier som oppfattes luftige for folk med høydeproblemer. Det kan være steinete, men ikke steinur. 


*Hvis steinene blir så store at man ikke kan gå tilnærmet som normalt, så begynner det å bli steinur. Her får man god bruk for balanse og evt. hender for å støtte opp.


Under 600 høydemeter


Erfaringsmessig tidsbruk 2-4 timer tur/returRØD

Krevende. Erfarne turgåere. Krever god utholdenhet og godt turutstyr og gode fjellsko.

Krevende turer med til dels bratte og varierende stigninger opp og ned. Kan inneholde passasjer som kan inneholde noe klyving med støtte av hendene, i tillegg til at turen kan inneholde luftige og utsatte partier. 


Under 1000 høydemeter


Erfaringsmessig tidsbruk 3-5 timer tur/retur. Flere av turene er gradert som rød på grunnlag av høydemeter alene, selv om turen ellers er ukomplisert.
SVART

Ekspert. Erfarne fjellfolk. Krever god utholdenhet, godt turutstyr og gode fjellsko. 

En forlengelse av rød fargekode, men hvor en svart tur kan være mer krevende i høydemeter, lengde, og i tekniske utfordringer.

Kan ha svært luftige partier med utsatt klyving, og også smale egger, ur etc. Dette inkluderer flere av de tyngste toppturene på Sunnmøre. 

Erfaringsmessig tidsbruk 6-8 timer tur/retur


Kommentarer

Mest populære siste 30 dager

Sidevisninger totalt